Pitanja i odgovori

 1. Šta trebam uraditi da bi se učlanio u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj/IZBUŠ?
  Da bi se učlanili potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu.
  2. Može li se članarina plaćati kod blagajnika u džematu bez da se ispuni pristupnica?
  Svi koji žele biti članovi moraju ispuniti pristupnicu. Svi koji su potpisali pristupnicu i nemaju prihod koji se oporezuje mogu platiti članarinu kod blagajnika.
  3. Je li članstvo individualno ili familijarno?
  Članstvo je individualno i samo punoljetne osobe mogu potpisati pristupnicu.
  4. Moraju li pristupnicu potpisati i nezaposleni?
  Da.
  5. Potpisuju li pristupnicu studenti i penzioneri?
  Da.
  6. Trebaju li djeca mlađa od 18 godina potpisati pristupnicu?
  Ne. Članstvom jednog od roditelja maloljetna djeca ostvaruju svoja prava.
  7. Gdje se može naći pristupnicu?
  Pristupnicu možete preuzeti i ovdje: IZBUŠ pristupnica ili u džematu.
  8. Kome se predaje pristupnica?
  Pristupnicu treba poslati na adresu Sekretarijata IZBUŠ “BIS, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan”, ili na adresu lokalnog džemata: Bosnisk Islamiska Församlingen, Stångjärnsgatan 3, 703 83 Örebro
  9. Kako se plaća članarina?
  Članarina se plaća putem Porezne uprave/Skatteverketa, kroz naplatu poreza.
  10. Od kada se počinje plaćati članarina?
  Članovi koji su potpisali pristupnicu do 31.10. tekuće godine počinju plaćati članarinu putem skata 01. januara naredne godine (tako npr. pristupnica potpisana 01.11.2017 god. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza tek od 01.01.2019.g., a ukoliko je ista potpisana prije 31.10.2017.g. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2018.g.)
  11. Koliko iznosi članarina?
  Članarina iznosi 0,7% od prihoda koji se oporezuje (bruto prihoda).
  12. Može li se plaćati više ili manje od 0,7%?
  Ne. Ovo je jedinstven iznos koji važi na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.
  13. Šta znači oporezovani prihod?
  Oporezovani prihod/beskatningsbar inkomst je bruto primanje umanjeno za odbitke (npr. “grund avdrag”, odbitak za putovanje do radnog mjesta, službena putovanja).
  14. Plaća li se članarina na socijalnu pomoć, pomoć za stan?
  Članarina se ne plaća na ove prihode jer se radi o primanjima koja se ne oporezuju.
  15. Kome pripada članarina koju plaćam?
  Članarina pripada džematu koji ste naveli na pristupnici.
  16. Koliko pripada IZBUŠ-u?
  Na osnovu Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama IZBUŠ zadržava 50 skr. po članu na ime administrativnih troškova.
  17. Kada će džemat dobiti preostali dio moje članarine?
  Jednu dvanaestinu članarine “Skatteverket” sredinom svakog mjeseca uplati IZBUŠ-u, a oko 25. u mjesecu IZBuŠ isplaćuje sredstva džematima.
  18. Postoji li Pravilnik o članarini i gdje se može naći?
  Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama kojim se regulišu prava i obaveze člana može se naći na stanici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu.
  19. Ostvaruju li se sva prava regulirana Pravilnikom o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama s danom potpisivanja pristupnice?
  Pravo na privilegije predviđene pomenutim Pravilnikom se stiče onog dana kada se počne sa plaćanjem članarine i ostvaruju se sve dok se plaća članarina.
  20. Koliko dugo važi potpisana pristupnica/saglasnost?
  Jednom potpisana pristupnica/saglasnost važi sve dok se ne zatraži ispisivanje iz članstva.
  21. Kako se jednom data saglasnost poništava tj. kako se može prekinuti članstvo?
  Da bi se prekinulo članstvo mora se popuniti ispisnica koju možete naći na internet stranici IZBuŠ www.izb.se ili u matičnom džematu. Ispisnicu ili obavijest o istupanju iz članstva treba poslati na adresu Sekretarijata ili predati u matični džemat.
  22. Prestaje li plaćanje članarine sa danom potpisivanja ispisnice?
  Ne. Članovi čija ispisnica stigne u Sekretarijat prije 31.10. tekuće godine prestaju plaćati članarinu 01. janura naredne godine. Naprimjer ako je je istupnica stigla u Sekretarijat do 31.10.2017. god. članarina se prestaje plaćati od 01.01.2018.g., a ukoliko je ispisnica stigla poslije 31.10.2017. članarina se prestaje plaćati 01.01.2019. g. Tek po prestanku plaćanja članarine gube se sva prava.
  23. Da li će u deklaraciji stajati podatak o tome koliko se odbilo na ime članarine?
  Da.
  24. Šta se treba uraditi prilikom preseljenja/promjene mjesta boravka?
  Obavezno je obavijestiti Sekretarijat IZBUŠ o promjeni adrese i pripadnosti džematu. Članarina se uplaćuje džematu koji ste izabrali prilikom potpisivanja pristupnice sve dok Sekretarijat ne obavijestite o promjeni džemata.
  25. Šta se dešava sa članarinom ako se promjeni džemat?
  Raspodjela članarine po džematima za narednu godinu se vrši na osnovu evidencije sačinjene zaključno sa 31. oktobrom. Sve promjene nastale od 01.11. do 31.10 naredne godine važe od 01. januara naredne kalendarske godine. Dakle, članarina pripada starom džematu sve dok promjena ne stupi na snagu a primjenjuje se isto pravilo kao kod pristupanja i istupanja iz članstva.
  26. Šta je “begravningsavgift”?
  Begravningsavgift je vrsta poreza namijenjena za održavanje groblja. Begravningsavgift plaća svaki pojedinac nastanjen u Švedskoj i to nema nikakve veze sa članstvom u IZBUŠ-u.
  27. Moram li obavijestiti mog poslodavca da bi mi počeo odbijati članarinu?
  Ne. Obaveza poslodavca je da početkom godine za svoje zaposlene od Skatteverketa zatraži “skatetabelu”. Ukoliko sumnjate da poslodavac nije to uradio možete kod Skatteverketa poručiti skattetabelu i istu predati poslodavcu. Inače, u skatetabeli ne stoji podatak o tome da li se putem skata plaća članarina vjerskoj zajednici, nego samo visina poreske stope.
  28. Da li poslodavac zna da sam ja član Islamske zajednice preko poreza?
  NE. Poslodavcu predajete skattetabell u kojoj nema podataka o članstvu u vjerskim zajednicama nego samo visina poreske stope