SVENSKA

Uvakufimo zemljište kao trajnu sadaku – kvadrat po kvadrat do konačnog cilja!

Dragi brate i sestro,

Nakon izgradnje veleljepnog objekta na zemljištu koje nije bilo u vlasništvu Islamske zajednice naš džemat je sada u prilici da za svoje potrebe otkupi i uvakufi cjelokupnu lokaciju od 5 819 kvadratnih metara po cijeni od 3 491 400 kr, što znači da cijena jednog kvadrata iznosi 600 kr.

Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće u ovom generacijskom projektu otkupa zemljišta i ne propustite priliku koja se rijetko pruža, priliku da učinimo trajnu sadaku. Uvakufi svoje kvadrate ali pozovi i svog brata, sestru, sina, kćerku, rođaka, prijatelja da i oni to isto učine i da svi zajedno ostavimo trajni trag u historiji našeg džemata i Islamske Zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

Kvadrat po kvadrat do konačnog cilja - džemat Örebro u svom objektu i na svom zemljištu!

Trenutno prikupljena sredstva za 4553.63 m2 od ukupno 5819 m2.

Forma za uplatu

Površina
1 m2
600 SEK
5 m2
3 000 SEK
10 m2
6 000 SEK
50 m2
30 000 SEK
100 m2
60 000 SEK
Drugi iznos (SEK)
Način uplate
INFORMACIJE O UPLATAMA

Zadnji donatori

1. vakuf fond (344.04 m2)
2. Ramazanska akcija (337.57 m2)
3. Ramazanska akcija (139.96 m2)
4. Ramazanska akcija (55.21 m2)
5. Ramazanska akcija (140.19 m2)
6. Ramazanska akcija (215.34 m2)
7. Ramazanska akcija (72.22 m2)
8. Swish i paypal (52.12 m2)
9. Keš (38.64 m2)
10. Swish i gotovina (110.06 m2)

...

Bosanska islamska zajednica Örebro je nastala kao duhovna potreba našeg naroda koji se zbog agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu našao na ovim prostorima. Oni koji su bili u domovini navikli na džemat, zajednički namaz, vjersku pouku, osjetili su potrebu da se i u muhadžirluku okupe i pokušaju organizirati džemat. Iako su se obreli u nepoznatom prostoru, među nepoznatim ljudima, u sredini koju ne poznaju i ne razumiju, a koja ni njih nije često tada razumjela, nisu se oni ni smeli, a ni prepali, nego su oslanjajući se na Allaha dž.š. hrabro krenuli u akciju formiranja Bosanske islamske zajednice u Örebru.

Zahvaljujući Allahu dž.š. i želji Bošnjaka i Bošnjakinja da imaju svoju Islamsku zajednicu, 15. aprila 1994. godine u gradu Örebru u Švedskoj formirana je Bosanska islamska zajednica.

BIZ-ca Örebro od svog formiranja stalno radi na očuvanju i razvijanju islamskih, moralnih i kulturnih vrijednosti kod Bošnjaka, te ih podstiče na humanitarne i dobrotvorne akcije i kroz svoje aktivnosti radi na pozitivnoj integraciji njenih članova u švedsko društvo. Ona je u duhovnom i organizacionom pogledu kroz Islamsku Zajednicu Bošnjaka u Švedskoj sastavni dio Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine.

Od svog osnivanja džemat se okupljao u iznajmljenim prostorima, a u međuvremenu se počelo razmišljati o kupovini zemljišta i izgradnji džematskog objekta. Već 2007. godine započeti su razgovori s općinom i džemat je poduzeo sve potrebne korake za izgradnju vjerskog i kulturnog objekta koji bi zadovoljio obrazovne, vjerske, kulturne i sportske potrebe Bošnjaka u Örebru. Nakon pronađene lokacije, dobijanja urbanističke saglasnosti, te izrade projekta, 15. septembra 2011. godine džemat u Örebru dobio je i građevinsku dozvolu za izgradnju svog centra na oko 1.500 kvadratnih metara.

Nakon završetka prve dvije faze izgradnje centra koje čine njegov najvažniji dio mesdžid (džamija) te kulturni centar sa restoranom, Izvršni Odbor donosi odluku da se pričeka sa izgradnjom trećeg dijela – sportske dvorane te da se izgrađeni dio stavi u funkciju. 2020 godine naš džemat konačno useljava u vlastiti objekat, a fokus daljeg rada Izvršnog odbora stavlja se na otkup zemljišta i finansijsku konsolidaciju zajednice kao i vraćanje dugova.

2022 godine Izvršni Odbor obavlja dodatne razgovore sa općinskim vlastima grada Örebro i dogovara prihvatljivu cijenu za otkup zemljista.

Kontaktiraj nas

Adresa:
Karlslundsgatan 81
703 47 Örebro, Švedska

Telefon/Fax:
+46 19 18 48 26
+46 70 77 31 350

E-mail/web:
biz.orebro@gmail.com
www.bizorebro.se

Org. num:
875002-4880