dženaza

Kaže Allah dž.š.: "Svako živo biće će smrt okusti i Nama ćete se poslije vratiti." Odredba je Božija da sa životom ljudskim bićima bude propisana i smrt. Mudri su oni koji se za trenutak smrtni pripremaju a najbolja priprema jesu dobra djela. 

U okviru našeg džemata možete dobiti sve usluge kada je u pitanju smrtni slučaj. U saradnji sa pokopnim društvom organizuju se dženaze u Švedskoj kao i transport za druge zamlje.

Sve informacije oko dženaze možete dobiti kod našeg imama.