razgovor-i-savjeti
VJERA JE SAVJET

U 159. ajetu sure Ali-Imran Allah nam objavljuje: "Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega."

Rekao je Allahov poslanik Muhammed, a.s.: "Musliman prema muslimanu ima šest obaveza." "Koje su to obaveze?, Allahov Poslaniče?", upitasmo. "Kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove da se odazoveš, kada ti zatraži savjet da ga posvajetuješ, kada kihne i zahvali se Allahu da mu nazdraviš, kada se razboli da ga obiđeš i kada umre da pratiš njegovu dženazu."

Imajući u vidu navedeni kur'anski ajeti i riječi Muhammeda, a.s., možemo zaključiti koliko je ovo važan princip u islamu. 

Ako želite porazgovarati i zatražiti savjet možete se javiti našem imamu i zakazati termin za razgovor.