Pitanja i odgovori o članarini
Islamska zajednica Bošnjaka Örebro djeluje u okviru krovne organizacije Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Od 2012. godine aktivno se radi na projektu članarine preko poreza. Ovaj način podrazumijeva da se članarina islamskoj zajednici plaća putem porezne uprave (Skatteverketa). Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, koju potpisuju svi članovi jednog domaćinstva stariji od 18 godina. Djeca su članovi potpisom prostupnice roditelja. 
Trenutno naš džemat ima 915 punoljetnih članova. 

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U VEZI ČLANARINE

1. Šta trebam uraditi da bi se učlanio u Islamsku zajednicu?
Da bi se učlanili potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu/saglasnost i dostaviti je u džemat ili na adresu Sekretarijata.
2. Moraju li i članovi koji su redovno plaćali članarinu kod blagajnika u džematu ispuniti pristupnicu?
I stari i novi članovi moraju ispuniti pristupnicu.
3. Je li članstvo individualno ili familijarno?
Članstvo je individualno.
4. Je li samo zaposleni potpisuju pristupnicu?
Pristupnicu potpisuji i zaposleni i nezaposleni.
5. Potpisuju li pristupnicu studenti i penzioneri?
Da.
6. Trebaju li djeca mlađa od 18 godina potpisati pristupnicu?
Ne. Članstvom jednog od roditelja maloljetna djeca ostvaruju svoja prava.
7. Gdje se može naći pristupnica?
Pristupnica se može naći na internet stranici džemata, ili u prostorijama zajednice.
8. Kome se predaje pristupnica?
Pristupnicu treba predati u matični džemat ili poslati na adresu Sekretarijata IZBUŠ „BIS, Åkersjövägen 10, 461 53 Trollhättan“.
9. Kako se plaća članarina?
Članarina se plaća uz pomoć Porezne uprave/Skatteverketa, tj. automatski prilikom plaćanja poreza.
Članovi koji nemaju primanja koja se oporezuju imaju mogućnost, nakon što su potpisali pristupnicu, ukoliko žele da u džematu plate 365 kr. na ime godišnje članarine.
Članovi koji rade u inostranstvu a primanja im se ne oporezuju u Švedskoj, plaćaju članarinu u džematu u iznosu od 0,7% od svojih bruto primanja.
10. Od kada se počinje plaćati članarina?
Članovi koji su potpisali pristupnicu u periodu između 01.11. i 31.10. počinju plaćati članarinu od 01. januara naredne godine (npr. pristupnica potpisana 01.11.2018 god. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2020.g., dok pristupnica potpisana prije 31.10.2018.g. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2019.g.)
11. Koliko iznosi članarina?
Članarina iznosi 0,7% od oporezovanog prihoda/beskatningsbar inkomst.
12. Može li se plaćati više ili manje od 0,7%?
Ne. Ovo je jedinstven iznos koji važi na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Ovo je ujedno i najniža visina članarine u Švedskoj. Svi vjerski savezi koji naplaćuju članarinu kroz porez uzimaju na ime članarine najmanje 1%.
13. Šta znači oporezovani prihod?
Oporezovani prihod/beskatningsbar inkomst je bruto primanje umanjeno za odbitke (npr. „grundavdrag“, odbitak za putovanje do posla i nazad, službena putovanja, itd).
14. Plaća li se članarina na socijalnu pomoć, pomoć za stan?
Članarina se ne plaća na ove prihode jer se na njih ne plaća porez.
15. Kome pripada članarina koju plaćam?
Članarina pripada džematu koji ste naveli na pristupnici.
16. Koliko uzima IZBUŠ a koliko Skateverket?
Na osnovu Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama IZBUŠ zadržava 8% na ime članarine koju džemat plaća IZBUŠ-u, a „Skateverket“ za svoju uslugu naplaćuje 21 skr. po članu.
17. Kada će džemat dobiti preostali dio moje članarine?
Jednu dvanaestinu članarine „Skatteverket“ sredinom svakog mjeseca uplati IZBUŠ-u, a oko 25. u mjesecu IZBUŠ isplaćuje sredstva džematima.
18. Postoji li Pravilnik o članarini i gdje se može naći?
Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama kojim se regulišu prava i obaveze člana može se naći na stanici IZBUŠ http://www.izb.se ili u matičnom džematu.
19. Ostvaruju li se sva prava regulirana Pravilnikom o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama s danom potpisivanja pristupnice?
Ne. Prava se ostvaruju od dana kada se članarina počne plaćati.
20. Koliko dugo važi potpisana pristupnica/saglasnost?
Jednom potpisana pristupnica/saglasnost važi neograničeno, odnosno, sve dok se pismenim putem ne zatraži ispis iz članstva.
21. Kako se jednom data saglasnost poništava tj. kako se može prekinuti članstvo?
Da bi se prekinulo članstvo ili poništila data saglasnost mora se popuniti ispisnica koju možete naći na internet stranici IZBUŠ http://www.izb.se ili u matičnom džematu. Ukoliko nemate ispisnicu dovoljno je da pismenim putem obavijestite Sekretarijat o tome da želite istupiti iz članstva. Ispisnicu ili obavijest o istupanju iz članstva treba predati u džemat ili na adresu Sekretarijata.
22. Prestaje li plaćanje članarine sa danom potpisivanja ispisnice?
Ne. Član čija ispisnica stigne u Sekretarijat između 01.11. i 31.10. prestaje plaćati članarinu 01. januara naredne godine. Primjera radi, ako je ispisnica stigla u Sekretarijat do 31.10.2018. god. članarina se prestaje plaćati od 01.01.2019.g., a ukoliko je ispisnica stigla, npr. 01.11.2018. ili poslije, članarina se prestaje plaćati 01.01.2020.g. Ispisnicu možete naći na internet stranici IZBUŠ http://www.izb.se ili u matičnom džematu.
23. Da li će u deklaraciji stajati podatak o tome koliko se odbilo na ime članarine?
Da
24. Šta se treba uraditi prilikom preseljenja/promjene mjesta boravka?
O tome obavezno treba obavijestiti Sekretarijat IZBUŠ. Obrazac za promjenu adrese možete naći na internet stranici IZBUŠ http://www.izb.se ili u matičnom džematu.
25. Šta se dešava sa članarinom ako se promjeni adresa prebivališta/džemat?
Raspodjela članarine po džematima za narednu godinu se vrši na osnovu evidencije sačinjene zaključno sa 31. oktobrom. Sve promjene nastale od 01.11. do 31.10 važe od 01. januara naredne kalendarske godine. Dakle, članarina pripada starom džematu sve dok promjena ne stupi na snagu a za sve vrste promijena važi isto pravilo kao kod pristupanja i istupanja iz članstva.
26. Šta je „begravningsavgift“?
Begravningsavgift je vrsta poreza namijenjena za održavanje groblja. Begravningsavgift plaća svaki pojedinac nastanjen u Švedskoj i to nema nikakve veze sa članstvom u vjerskim zajednicama
27. Moram li obavijestiti mog poslodavca kako bi mi počeo odbijati članarinu?      
Ne. Obaveza poslodavca je da od Skatteverketa za svakog zaposlenog zatraži „skatetabelu“. Ukoliko sumnjate da poslodavac to nije uradio možete kod Skatteverketa poručiti skattetabelu i lično je predati poslodavcu. Inače, u skatetabeli ne stoji podatak o tome da li se putem skata plaća članarina vjerskoj zajednici, nego samo visina poreske stope.