Imam Dr. sc. Mesud ef. Muhić

Dr. sc. Mesud Muhić je rođen 1977.godine, u Busovači (BiH). Osnovno obrazovanje stiče u rodnoj Busovači, a srednju, Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, završava 1999. godine odličnim uspjehom.

Nakon medrese upisuje odsjek Al-Azhar Univerziteta u Siriji čiju diplomu iz oblasti šerijatskog prava stiće u Kairu 2005. godine.

Po povratku u domovinu biva zaposlen na mjesto profesora islamske vjeronauke u dvije srednje škole (Busovači i Fojnici).

Nakon ženidbe odlazi u Švedsku gdje zasniva radni odnos imama u Bošnjačkoj islamskoj zajednici Jönköping (Jonšoping). Imamski posao u spomenutom džematu obavljao je punih 8 godina. U tom periodu radio je kao urednik lista „Muhadžir“ u izdanju pomenutog džemata kao i administrator džematske internet stranice.

Jedan određeni period radio je kao asistent za razvoj u studijskoj organizaciji Ibn Rushd u Švedskoj.

U periodu od juli 2012. do oktobar 2016. radio je kao imam u 3 kantonalne bolnice (Kanton Jönköping) i kao imam u zatvorskoj jedinici Tidaholm pri odjelu za kriminalistiku u Švedskoj.

U aprilu 2016. najvećom ocjenom odbranio je master rad na temu: „Šerijatsko-pravni tretman zekata“ na Internacionalnom Univerzitetu  u Novom Pazaru.

Po završetku Master studija upisuje doktorske studije na istoimenom Univerzitetu. Diplomu doktora islamskih nauka je stekao 10. februara 2021.g. odbranivši doktorski rad na temu: „Metodologija imama Kurtubija u tefsiru Eldžami’ li ahkamil-Kur'an sa osvrtom na pravno tumačenje odabranih kur'anskih ajeta“.

Od septembra 2016. radio je kao sekretar u Vakufskoj fondaciji/direkciji za Skandinaviju „Al-risalah“  u Örebro-Švedskoj i kao pomoćni imam u džematu Örebro.

Od 1. oktobra 2017.g. zvanično radi kao imam u džematu Örebro.

Pored maternjeg bosanskog jezika, govori još i arapski i švedski, a služi se i engleskim jezikom.