SERGIJA ZA DŽAMIJU U SKÖVDE-U!

Obraćamo vam se povodom molbe našeg džemata Skövde da im se pomogne u prikupljanju sredstava za gradnju džamije.

Kao što vam je poznato, džemat Skövde je nedavno počeo sa gradnjom svoje džamije. Džemat je prikupio jedan dio sredstava, ali su ta sredstva dovoljna samo za pripreme i prve grube radove. Za izgradnju cijelog objekta bit će potrebna mnogo veća sredstva koja džemat neće moći sam prikupiti, pa je neophodno da se svi uključimo i pomognemo.

Svoje priloge možete uplaćivati na:

P.G: 177948-7

SWISH: 123 5638 416

Naznaka/meddelande: Skövde.

Sergija traje do 12/12 2021.

Molimo Allaha da nagradi one koji grade Allahove kuće na zemlji. Amin!

NAJNOVIJE:
NOVE INSTRUKCIJEVAŽNO❗ NOVE INSTRUKCIJE ZA OBAVLJANJE DŽUME-NAMAZA U NAŠOJ DŽAMIJIVAŽNO!!! DOPUNA RANIJE UVEDENIM INSTRUKCIJAMA U NAŠOJ DŽAMIJI!POZIV NA PRIGODONO PREDAVANJE GLAVNOG IMAMA IZBUŠ-OJSERGIJA ZA DŽAMIJU U SKÖVDE-U!